Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Amaç:

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının temel amacı muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözen, girişimci muhasebe elemanları yetiştirmektir. Bilgi çağının elemanlarını yetiştirmede büyük önem taşıyan bilgisayar kullanımı, eğitimimizin temel unsurlarından biridir. İş hayatı bilgisayarlı muhasebeyi ve vergi konularını iyi bilen, iyi kullanan elemanlara büyük gereksinim duymaktadır.  Muhasebe ve vergi uygulamaları programında yer alan öğrencilerimiz, iki yıllık öğrenimleri süresince muhasebe alanındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmakta ve muhasebe programlarına hakimiyet kazanmaktadırlar.

Mezunların Alacağı Ünvanlar ve İş Olanakları:

Mezunlar, “Muhasebe Meslek Elemanı” ünvanı ile “Ön Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar. Öğrencilerimiz istedikleri taktirde, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler. Diğer taraftan, lisans eğitimi tamamlandıktan sonra üç yıl staj yaptıkları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı oldukları takdirde "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ünvanına sahip olabilmektedirler.

İki yıllık öğrenimden sonra derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, serbest muhasebeci, serbest muhasebe ve mali müşavirlikler ile yeminli mali müşavirlikler, şirketler, bankalar, maliye bakanlığı vb. kamu kuruluşu ve özel kuruluşlarda görev alabilmektedirler.

Lisans Tamamlama (Dikey Geçiş):

Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler ÖSYM’nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda mezun oldukları programlarına uygun bir lisans bölümüne kayıt hakkı kazanırlar.

Programdan dikey geçişle lisans tamamlanabilecek bölümler şunlardır;
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

İşletme

İşletme Bilgi Yönetimi

İşletme Enformatiği

İşletme-Ekonomi

Lojistik Yönetimi

Maliye

Muhasebe

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Uluslararası Finans

Uluslararası İşletme

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Aynı zamanda program öğrencileri dikey geçiş sınavına girmeksizin ve lisans programına hazırlık almaksızın Açık Öğretim Fakültesinin İşletme,İktisat bölümünün üç ve dördüncü sınıf derslerini vererek lisans tamamlayabilmektedirler.

Staj:

Programa kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için 40 iş günü staj yapmaları zorunludur. Öğrencilerin hazırlamış olduğu staj dosyalarının teslim tarihleri aşağıdaki gibidir;

Staj Dönemi

Staj Dosyası Teslim Tarihi

Yaz

Ağustos Ayı Sonu

Güz

Aralık Ayı Sonu

Bahar

Mayıs Ayı Sonu

 
Bağlantılar
Yukarı Çık